บุคคลทั่วไป
54.145.158.70
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 9
เมื่อวานนี้: 9
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 860
สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 19
54.145.xxx.xx
202.143.xxx.xxx
106.0.xxx.xxx
188.165.xx.xx
180.76.x.xxx

  ทั้งหมด: 19
เวลาในขณะนี้:
Jan 26, 2015
05:20 pm ICT
 
 
Recent Hits:
  • Today: 3,312
  • Yesterday: 7,817
  • Trend:  

Yearly Hits:
  • 2009: 53,447
  • 2007: 25
  • 2010: 154,145
  • 2011: 471,526
  • 2012: 1,680,480
  • 2013: 1,766,718
  • 2014: 1,371,399
  • 2015: 141,784
  • Total: 5,058,491

Average Hits:
  • Hourly:270
  • Daily: 6,477
  • Monthly: 197,020
  • Yearly: 2,364,209
 
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี58 "รุ่นรับประกันผลสอบผ่าน ถ้าสอบไม่ผ่านคืนเงินค่าลงทะเบียน40%"


 
»สมัครเข้าอบรมคลิกที่นี่ โดยให้เข้า internetExplorer ถ้าเป็นMozilla Firefoxให้แก้ไขดังนี้
»คลิกดูรายละเอียด
 
»ครูเซ็นเตอร์
 

ปรแกรมติวสอบ"รุ่นรับประกันผลสอบผ่าน ถ้าสอบไม่ผ่านคืนเงินค่าลงทะเบียน40%"  (ค่าลงทะเบียน2,500บาท) อบรมตามหลักสูตรใหม่ล่าสุด ว19และว20 ลว16ธ.ค.57

4)รุ่นรับประกันผลสอบผ่าน รุ่นที่4 วันที่7-8 กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงแรมแมนฮัตตั้น ชั้น4 ห้องปทุมทิพย์  อ.คลองหลอง จ.ปทุมธานี สมัครเข้าอบรม โดยส่ง SMS ที่เบอร์ 081-260-7772  ผอ.วิรัติ (ค่าลงทะเบียน2,500บาท) 

ตารางอบรม "รุ่นรับประกันผลสอบผ่าน ถ้าสอบไม่ผ่านคืนเงินค่าลงทะเบียน40%" (ค่าลงทะเบียน2,500บาท)
  เวลา07.30-08.30น.วันแรกของการอบรม  ชำระเงินค่าลงทะเบียน2,500 บ. จ่ายที่หน้าห้องอบรม

วันที่1ของการอบรม จากเวลา08.30-18.00 น. บรรยายสรุปย่อเนื้อหาวิชาความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และวิชาความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ตามหลักสูตรที่ออกใหม่ล่าสุด

วันที่2ของการอบรมจากเวลา08.30-18.00 น. บรรยายวิเคราะห์แนวข้อสอบจากข้อสอบวิเคราะห์ วิชาความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 14หัวข้อ    และวิเคราะห์ข้อสอบจากข้อสอบวิเคราะห์ วิชาความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ 12หัวข้อ  โดยเน้นโฟกัสข้อสอบเชื่อมโยงเนื้อหาตามหลักสูตร ภาค ก. ใหม่สุดๆ   สำหรับความรู้ด้านภาษาอังกฤษมีข้อสอบแจกให้

หมายเหตุ ภาค ข. แนะนำแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการสอบสัมภาษณ์ให้ได้คะแนนมาก

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับใน"รุ่นรับประกันผลสอบผ่าน ถ้าสอบไม่ผ่านคืนเงินค่าลงทะเบียน40%"

1.เอกส่ารสรุปย่อวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้อกับการปฏิบัติงานและความสามารถในการบริหารในหน้าที่ ใช้ประกอบการบรรยาย 1ชุดและCDไฟล์เสียงmp3 จำนวน1แผ่น

2.เอกสารสรุปย่อความสามารถในการบริหารในหน้าที่ ใช้ประกอบการบรรยาย1ชุด และCDไฟล์เสียงmp3 จำนวน1แผ่น

3.เอกสารสรุปย่อความรอบรู้ ใช้ประกอบการบรรยายพร้อมCDไฟล์เสียงmp3จำนวน1ชุด

4.แนวข้อสอบวิเคราะห์ตามหลักสูตร ว19และว20 วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและวิชาการบริหารงานในหน้าที่ตามหลักสูตรภาค ก.ใหม่สุด ใช้ประกอบการบรรยาย พร้อมCDไฟล์เสียงmp3จำนวน650ข้อ จำนวน1ชุด

5.แนวข้อสอบวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการบริหารงานในหน้าที่ตามหลักสูตรภาค ก.ใหม่สุดจำนวน800ข้อพร้อมเฉลย  จำนวน1ชุด และแนวข้อสอบภาษาอังกฤษพร้อม40ข้อพร้อมเฉลย1ชุด ศึกษาด้วยตนเอง

6.ซีดี(ไฟล์เอกสาร)คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน1แผ่น

7. เอกสารแนะนำการประเมินการปฏิบัติงานและเอกสารแนะนำการสอบสัมภาษณ์ จำนวน1ชุด

8.อาหารเที่ยงและอาหารว่าง เช้า-บ่าย ตลอดการอบรม

วิทยากร   ผอ.ประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์สังกัด สพม.24(กาฬสินธุ์) 091-368-2579 Email:prapansak.p@hotmail.com 
ประวัติและผลงาน
-สอบได้ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มทั่วไปได้ลำดับที่
1 ปี2555 ของสพม.17 ได้ลำดับที่2 ของสพม.24 สพม.7 และได้ลำดับที่3ของสพม.42
-สอบได้ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มทั่วไปได้ลำดับที่21 ปี2555 ของบัญชีประเทศ

สำรองที่นั่ง ได้ที่
ที่ผอ.วิรัติ ครูเซนต์เตอร์ 081-260-7772
 อีเมล์ wirut.sothaisong@gmail.com หรือทาง SMS ที่เบอร์081-260-7772

 

ติวสอบครูผู้ช่วยปี58 สพฐ. "รุ่นรับประกันผลสอบผ่านภาค ก. สอบไม่ผ่านคืนเงิน40%"

โปรแกรมติวสอบครูผู้ช่วย ภาค ก.ปี58  "รุ่นโฟกัสแนวข้อสอบสพฐ."
รุ่นที่1 วันที่7-8 มีนาคม 2558 ที่โรงแรมวตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม รุ่นโฟกัสข้อสอบ
ค่าลงทะเบียน1800บ.
จ่ายหน้างาน สมัครเข้าอบรม โดยส่ง SMS ที่เบอร์ 081-260-7772  ผอ.วิรัติ

รุ่นที่2 วันที่21-22 มีนาคม  2558 ที่โรงแรมสาเกตนคร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด รุ่นโฟกัสข้อสอบ
ค่าลงทะเบียน1800บ
จ่ายหน้างาน สมัครเข้าอบรม โดยส่ง SMS ที่เบอร์ 081-260-7772  ผอ.วิรัติ

รุ่นที่3 วันที่ 28-29 มีนาคม 2558ที่โรงแรมดิไอยรา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
รุ่นโฟกัสข้อสอบ
ค่าลงทะเบียน1800บ.
จ่ายหน้างาน สมัครเข้าอบรม โดยส่ง SMS ที่เบอร์ 081-260-7772  ผอ.วิรัติ

รุ่นที่4 วันที่4-5 เมษายน 2558 ที่โรงแรมเกษศิริ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  รุ่นโฟกัสข้อสอบ
ค่าลงทะเบียน1,800บ.จ่ายหน้างาน สมัครเข้าอบรม โดยส่ง SMS ที่เบอร์ 081-260-7772  ผอ.วิรัติ

ตารางอบรมประจำวัน รุ่นโฟกัสแนวข้อสอบสพฐ. ค่าลงทะเบียน1800บ.
วันที่1ของการอบรม (ภาคเช้า)บรรยายวิเคราะห์แนวข้อสอบวิชาความรอบรู้ (50คะแนน)
ประกอบด้วย -สังคม เศรษฐกิจการเมือ -นโยบาลรัฐบาลที่เกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรมไทย-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

    (ภาคบ่าย)  บรรยายวิชาความสามารถทั่วไป(50คะแนน) ประกอบด้วย
-ความสามารถด้านตัวเลข -ความสามารถด้านภาษาไทย -ความสามารถด้านเหตุผล

วันที่2ของการอบรม    บรรยายวิเคราะห์แนวข้อสอบวิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของครู (50คะแนน) ประกอบด้วย -วินัยและการรักษาวินัย -คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม -มาตฐานวิชาชีพ -สมรรถนะวิชาชีพ

***********************
โปรแกรมติวสอบครูผู้ช่วยปี58 สพฐ. "รุ่นรับประกันผลสอบผ่านภาค ก. สอบไม่ผ่านคืนเงิน40%"
(รับประกันผลสอย)รุ่นที่1 วันที่1-2-3 เมษายน 2558 ที่โรงแรมรีเจ้นท์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
"รุ่นรับประกันผลสอบผ่านภาค ก. สอบไม่ผ่านคืนเงิน40% 
ค่าลงทะเบียน2,500บ.จ่ายหน้างาน สมัครเข้าอบรม โดยส่ง SMS ที่เบอร์ 081-260-7772  ผอ.วิรัติ

(รับประกันผลสอบ)รุ่นที่2 วันที่ 8-9-10 เมษายน 2558 ที่โรงแรมแมนฮัตตั้น อ.คลองหลวงจ.ปทุมฯ "รุ่นรับประกันผลสอบผ่านภาค ก. สอบไม่ผ่านคืนเงิน40% ค่าลงทะเบียน2,500บ.จ่ายหน้างาน สมัครเข้าอบรม โดยส่ง SMS ที่เบอร์ 081-260-7772  ผอ.วิรัติ

(รับประกันผลสอบ) รุ่นที่3 วันที่16-17-18 เมษายน 2558 ที่โรงแรมแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น"รุ่นรับประกันผลสอบผ่านภาค ก. สอบไม่ผ่านคืนเงิน40% ค่าลงทะเบียน2,500บ.จ่ายหน้างาน สมัครเข้าอบรม โดยส่ง SMS ที่เบอร์ 081-260-7772  ผอ.วิรัติ

(รุ่นประกันผลสอบ) รุ่นที่4 วันที่19-20-21 เมษายน 2558 ที่โรงแรมเพชรเกษม อ.เมือง จ.สุรินทร์ "รุ่นรับประกันผลสอบผ่านภาค ก. สอบไม่ผ่านคืนเงิน40% ค่าลงทะเบียน2,500บ.จ่ายหน้างาน สมัครเข้าอบรม โดยส่ง SMS ที่เบอร์ 081-260-7772  ผอ.วิรัติ

ตารางอบรมประจำวัน
"รุ่นรับประกันผลสอบผ่านภาค ก. สอบไม่ผ่านคืนเงิน40%
ค่าลงทะเบียน2500
วันที่1ของการอบรม   บรรยายสรุปย่อวิชาความรอบรู้ 50คะแนน ประกอบด้วย
 -สังคม เศรษฐกิจการเมือ -นโยบาลรัฐบาลที่เกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรมไทย-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

วันที่2ของการอบรม ภาคเช้า   บรรยายวิชาความสามารถทั่วไป(50คะแนน)  -ความสามารถด้านตัวเลข -ความสามารถด้านภาษาไทย -ความสามารถด้านเหตุผล
      ภาคบ่าย   บรรยายสรุปย่อวิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของครู 50คะแนน  -วินัยและการรักษาวินัย -คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม -มาตฐานวิชาชีพ -สมรรถนะวิชาชีพ
วันที่3ของการอบรม ภาคเช้า วิเคราะห์แนวข้อสอบสพฐ.วิชาความรอบรู้ -สังคม เศรษฐกิจการเมือ -นโยบาลรัฐบาลที่เกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรมไทย-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน     
      ภาคบ่าย วิเคราะห์แนวข้อสอบสพฐ.วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของครู  ประกอบด้วย -วินัยและการรักษาวินัย -คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม -มาตฐานวิชาชีพ -สมรรถนะวิชาชีพ
 สิทธิประประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
1.เอกสารคู่มือสรุปย่อวิชาความรอบรู้(สังคม เศรษฐกิจการเมือ -นโยบาลรัฐบาลที่เกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรมไทย-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน) 1ชุดใหญ่

2.เอกสารสรุปย่อวิชาความสามารถทั่วไป(-ความสามารถด้านตัวเลข -ความสามารถด้านภาษาไทย -ความสามารถด้านเหตุผล) ประกอบการบรรยาย 1ชุดใหญ่
3.เอกสารสรุปย่อคู่มือ
วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของครู(-วินัยและการรักษาวินัย -คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม -มาตฐานวิชาชีพ -สมรรถนะวิชาชีพ)

4.ข้อสอบวิเคราะห์แนว สพฐ. ตามหลักสูตรภาค ก.ทั้งหมด 1000 ข้อ ประกอบการบรรยาย
5.แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 40ข้อ พร้อมเฉลย ศึกษาเอง
6.CD บรรยาย mp3 แผ่น
7.อาหารเที่ยง อาหารว่าง เช้า-บ่าย ตลอดการอบรม


วิทยากร   ผอ.ประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์สังกัด สพม.24(กาฬสินธุ์) 091-368-2579 Email:prapansak.p@hotmail.com 
ประวัติและผลงานวิทยากร 
-สอบบรรจุครูผู้ช่วย ได้ลำดับที่1 วิชาเอกคณิตศาสตร์

-สอบได้ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มทั่วไปได้ลำดับที่
1 ปี2555 ของสพม.17 ได้ลำดับที่2 ของสพม.24 สพม.7 และได้ลำดับที่3ของสพม.42
-สอบได้ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มทั่วไปได้ลำดับที่21 ปี2555 ของบัญชีประเทศ

สำรองที่นั่ง ได้ที่
ผอ.วิรัติ ครูเซนต์เตอร์
ทาง SMS ที่เบอร์081-260-7772   อีเมล์ wirut.sothaisong@gmail.com หรือทาง SMS  รมว.ศธ.มอบนโยบาย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง(22ส.ค.56) (อ่าน 3064 ครั้ง)
  (ดาวน์โหลดเอกสารเป็นเล่ม12หน้า)8 นโยบายการศึกษา โดย รมว.ศธ. (จาตุรนต์ ฉายแสง)(21ส.ค.56) (อ่าน 4564 ครั้ง)
  ตามโผ ครม.ตั้ง อภิชาติ นั่งเลขาฯ กพฐ.(21ส.ค.56) (อ่าน 1603 ครั้ง)
  แย้มชื่อโยกบิ๊กกระทรวงศึกษาฯ(20ส.ค.56) (อ่าน 1287 ครั้ง)
  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ(ใหม่)(23ก.ค.56) (อ่าน 2363 ครั้ง)
  3 วิชาสุดหิน สอบครูผู้ช่วย ผ่านน้อยสุด เปิดสอบใหม่หรือไม่ แล้วแต่ ก.ค.ศ.(23ก.ค.56) (อ่าน 2629 ครั้ง)
  ภาวิช โวหลักสูตรใหม่เจ๋งกว่าของเก่า(23ก.ค.56) (อ่าน 1525 ครั้ง)
  ครูหยุย จี้สอบคำสั่งสพฐ.บังคับครูอบรมจริยธรรมวัดธรรมกาย(21ก.ค.56) (อ่าน 1639 ครั้ง)
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556ของสพฐ.(19ก.ค.56) (อ่าน 1673 ครั้ง)
  บิ๊กศธ.เกษียณยกกระบิทั้งพนิตา-ชินภัทรคาดอภิชาติ-ชัยพฤกษ์คู่ชิงเลขาสพฐ.สุทธศรีมาแรงน่าคว้าปล(19ก.ค.56 (อ่าน 1589 ครั้ง)


ห้องกฎหมายปฏิรูปการศึกษา-ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงาน

  ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา2556(30เม.ย.56) (อ่าน 4980 ครั้ง)
  แนวปฏิบัติในการให้ข้าราชการไปต่างประเทศ (เพิ่มเติม)(10ก.พ.56) (อ่าน 3498 ครั้ง)
  ก.คลัง ร่อนหนังสือแจ้งหน่วยงานราชการ เพิ่มอัตราค่าอาหารค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ(21ม.ค.56) (อ่าน 2591 ครั้ง)
  ดาวน์โหลด (กฎกระทรวงทรงผมนักเรียน) ฉบับที่1(2515)และกฎกระทรวงฉบับที่2(2518)(21ม.ค.56) (อ่าน 3962 ครั้ง)
  รวมกฎ ก.ค.ศ.(18ม.ค.56) (อ่าน 4504 ครั้ง)
  รวมระเบียบ ก.ค.ศ(18ม.ค.56) (อ่าน 3359 ครั้ง)
  รวมหนังสือเวียน ก.ค.ศ(13ม.ค.56) (อ่าน 2711 ครั้ง)
  การมอบอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน ไปต่างประเทศ(8ม.ค.56) (อ่าน 2356 ครั้ง)
  กฎก.ค.ศ.ว่าด้วยให้ครูข้าราชการครูฯได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำฉบับที่2)2555(22ธ.ค.55) (อ่าน 2465 ครั้ง)
  รวม พ.ร.บ.ที่เกี่ยงข้องกับการศึกษา(ชุดใหญ่)จำนวน28ฉบับ(15ธ.ค.55) (อ่าน 5504 ครั้ง)


ห้องความรอบรู้ทั่วไป

  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556ของสพฐ.(19ก.ค.56) (3119 ครั้ง)
  คำแถลงนโยบายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ต่อรัฐสภาวันที่ ๒๓ส.ค.๕๔(19ก.ค.56) (1921 ครั้ง)
  แผนการบริหารราชการแผนดินฉบับราชกิจจาฯของยิ่งลักษณ์ พ.ศ.2555-2558(19ก.ค.56) (1890 ครั้ง)
  แผนการศึกษาชาติ2545-2559ฉบับสรุป(19ก.ค.56) (3350 ครั้ง)
  การก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน(19ก.ค.56) (3106 ครั้ง)
  การสร้างประชาคมอาเซี่ยน(19ก.ค.56) (2009 ครั้ง)
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ1(19ก.ค.56) (3071 ครั้ง)
  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ ศธ. ปี2555-2558 (2609 ครั้ง)
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2556 (1783 ครั้ง)
  แถลง 8 นโยบายการศึกษา จาตุรนต์ ฉายแสง(14ก.ค.56) (3174 ครั้ง)


ห้องเตรียมสอบครูผู้ช่วย

  (โหลดฟรี ครบชุดใหญ่)คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย สพฐ.ปี56และข้อสอบ+เฉลยโดยครูเซ็นเตอร์(10ธ.ค.56) (อ่าน 13230 ครั้ง)
  (โหลดฟรี)ข้อสอบครูผู้ช่วย กทม.ปี56(632ข้อ+เฉลย 142หน้า)โดยครูเซ็นเตอร์(10ธ.ค.56)  (อ่าน 4772 ครั้ง)
  (โหลดฟรี)คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย กทม.ปี56(122หน้า)โดยครูเซ็นเตอร์(10ธ.ค.56) (อ่าน 2902 ครั้ง)
  รวมทฤษฎีทางการศึกษาประเด็นน่าออกข้อสอบวิชาการศึกษา(13พ.ค.56) (อ่าน 10039 ครั้ง)
  แชร์แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอก-คอม-วิทย์ทั่วไป-ชีวะ-คณิต-สังคม(26เม.ย.56) (อ่าน 8248 ครั้ง)
  ออกแล้ว ว6ปี56หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำแหน่งครูผู้ช่วยปี56(12เม.ย.56) (อ่าน 3458 ครั้ง)
  ดาวน์โหลดเอกสารเตรียมสอบครูผู้ช่วย ความสามารถทั่วไป50คะแนน(ด้านตัวเลขด้านภาษาไทยด้านเหตุผล)(8ก.พ.56) (อ่าน 12708 ครั้ง)
  ดาวน์โหลดจุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายศธ. นโยบายรมว.ศธ.พงศ์เทพ ยุทธศาสตร์ศธ55-58หลักคุณธรรมครู(8ก.พ.56) (อ่าน 7251 ครั้ง)
  ดาวน์โหลดเอกสารเตรียมสอบครูผู้ช่วยคู่มือปฏิบัติราชการของข้าราชการครู(8ก.พ.56) (อ่าน 18171 ครั้ง)
  ดาวน์โหลดเอกสารเตรียมสอบครูผู้ช่วยคู่มือปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ(8ก.พ.56) (อ่าน 7181 ครั้ง)


ห้องเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา

  ดาวโหลด(ไฟล์เสียงmp3)บรรยายติวสอบผู้บริหารปี58 วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน((12ม.ค.58) (อ่าน 2725 ครั้ง)
  ดาวโหลด(ไฟล์เสียงmp3)บรรยายติวสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี58วิชาการบริหารงานในหน้าที่(12ม.ค.58) (อ่าน 1855 ครั้ง)
  (ดาวโหลด)ด่วนที่สุด! ประกาศแล้ว การสอบบรรจุรองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ปี2558 สังกัด สพฐ.(5ม.ค.58) (อ่าน 1674 ครั้ง)
  คู่มือการบริหารงานในหน้าที่4งานและที่เกี่ยวข้องสำหรับเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี58(25ธ.ค.57) (อ่าน 3997 ครั้ง)
  คู่มือความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับเตรียมสอบผอ./รองผอ.รร.ปี58(25ธ.ค.58) (อ่าน 3554 ครั้ง)
  ออกแล้ว(ว19และว20ลงวันที่16ธ.ค.57)หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี2558(18ธ.ค.57) (อ่าน 2327 ครั้ง)
  แนวข้อสอบเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี58+เฉลย(กฎหมายการศึกษา+งาน4งาน+สมรรถนะ 800ข้อ(4ธ.ค.57) (อ่าน 7408 ครั้ง)
  แนวข้อสอบเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี58+เฉลย(กฎหมายการศึกษา+งาน4งาน+สมรรถนะ 800ข้อ(4ธ.ค.58) (อ่าน 5567 ครั้ง)
  (โหลดฟรี ครบชุดใหญ่)คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี2557(360หน้า)โดยครูเซ็นเตอร์(10ธ.ค.56) (อ่าน 22593 ครั้ง)
  5ชุดคู่มือเตรียมตัวสอบและข้อสอบ+เฉลย-ผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่5(14ก.ค.56) (อ่าน 17952 ครั้ง)


ห้องกิจกรรมครูเซ็นเตอร์

 อบรม » จ.สารคาม รูปภาพ จำนวน 4 รูป ฮิต
จ.สารคาม
ติวสอบครูผู้ช่วย วันที่ 4-6 เมษายน 2557ที่โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรม » ที่ขอนแก่น รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต
ที่ขอนแก่น
ติวสอบครูผู้ช่วยที่โรงแรมแก่นนคร  จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2557
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรม » จ.ร้อยเอ็ด รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต
จ.ร้อยเอ็ด
ครูเซ็นเตอร์จัดอบรมเตรียมสอบครูผู้ช่วยระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2557 ที่โรงเรียนสาเกตนคร จ.ร้อยเอ็ด
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ

ข่าวครูบ้านนอก


ข่าวครูไทย

 นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

 
 
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
บริการข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล
 
 
 

 

 Webmaster:  วิรัติ   โสไธสง      
โทร 0812607772    Email :
wirut.sothaisong@gmail.com